Home Tours

Căn hộ 234 m2

Căn hộ 234 m2

Căn hộ D’. Le Roi Soleil Quảng An là sự tái hiện hơi thở không gian sống của vị vua Mặt trời với những sản phẩm hoàn hảo theo phong cách Art Decor để mỗi khoảnh khắc của bạn đều được thụ hưởng sự trọn vẹn. mỗi căn hộ đều sở hữu ...
Căn hộ 88m2

Căn hộ 88m2

Căn hộ D’. Le Roi Soleil Quảng An là sự tái hiện hơi thở không gian sống của vị vua Mặt trời với những sản phẩm hoàn hảo theo phong cách Art Decor để mỗi khoảnh khắc của bạn đều được thụ hưởng sự trọn vẹn. mỗi căn hộ đều sở ...
Căn hộ C2 - 146m2

Căn hộ C2 - 146m2

Căn hộ D’. Le Roi Soleil Quảng An là sự tái hiện hơi thở không gian sống của vị vua Mặt trời với những sản phẩm hoàn hảo theo phong cách Art Decor để mỗi khoảnh khắc của bạn đều được thụ hưởng sự trọn vẹn. mỗi căn hộ đều sở ...
08 3333 6666
Liên hệ
Liên hệ
08 3333 6666